مست می‌کندم، نفس کشیدت؛
عطر قهوه‌ی عربی را، مانندی.
صبور بانو
Advertisements