مست می‌کندم، نفس کشیدت؛
عطر قهوه‌ی عربی را، مانندی.
صبور بانو
Advertisements

این همه عهدها که گذاشته‌ای،
به میانه‌ی میدان،
نابرابر است به کفه‌ی ترازوها؛
هی من بپایم و هی تو نیایی.

صبور بانو