برای ِ میم

تو قهقهه‌ی گم‌شده در غاری تاریکی
که هنوز پژواکش
گشایش نور است.
نور است
نور است
نور…

Dee Dell

Advertisements

ای دیوار سکوت،
می‌زنم مُهر خموشی برلب؛
مبرم نامت،
تا که جهان نشنود آوای دل‌م…