رنگِ چایی ترینِ فنجان ها
هیجانی میان دندان ها
صحبت برگ و قطره ی باران
پخش پاییز در خیابان ها

وحید تیلکی

Advertisements

وقتی می‌خندید
چروک می‌خورد
گوشه‌ی چشم هاش
شیار
شیار
می‌شد
جوی می‌ساخت
برای اشک‌های پیشِ رو

وحید تیلکی

بعد ازمن
اتاقم را بسوزانید!
هیچکس نباید در آینه ام
یا از پنجره­ ی اتاقم بنگرد
کسی نباید در تختخواب من به خواب رود
یا پیرهنم را بپوشد!
آنها
مسخ از اندوه م
چون جن­ زده ­گان خیره شدند
و از آنسان دیداربا مرا
ملاقات  شیطان خواندند
دوستان!
مگذارید بیش از این متهم باشم
مگذارید بینوایی، دوباره با اندوهم آشنا گردد
بعد از من
اتاقم را بسوزانید!
ورنه…
فاجعه از سوزˏنخستین گشایش درب
آغاز می شود.

محمد یوسفی